Posiedzenie Zarządu Izby

W dniu 26 lipca 2018 r. o godz. 11:00 –  w siedzibie Izby –  odbędzie się Posiedzenie Zarządu Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.