Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Organizacji Rzemieślniczych i Przedsiębiorców

Zarząd Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości uprzejmie informuje iż, w dniu 26 czerwca 2018 r. odbędzie się Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Organizacji Rzemieślniczych i Przedsiębiorców.

Obrady odbywać się będą w Domu Rzemiosła w Częstochowie Al. Kościuszki 6.

Początek obrad: I termin godz.10:30, II termin godz. 11.00.