Wolne pomieszczenia biurowe

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości posiada wolne lokale przy ul. Dekabrystów 35 B w Częstochowie. Bliższych informacji udziela biuro Izby, Częstochowa, al. Kościuszki 6, pok. 7, tel. 34/324-17-22