TYDZIEŃ PRZEDSIEBIORCY

Od 11 do 15 września br. Oddział ZUS w Częstochowie zaprasza wszystkich przedsiębiorców na bezpłatne szkolenia i konsultacje organizowane w ramach „Tygodnia Przedsiębiorcy”. Podczas seminariów pracownicy ZUS omówią m. in. zasady rozliczania oraz wypłaty świadczeń krótkoterminowych z ubezpieczenia społecznego, obowiązki osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Zostaną również przedstawione planowane zmiany i udogodnienia dla przedsiębiorców (e-składka, elektroniczne zwolnienia lekarskie).

ZUS do współpracy zaprosił także ekspertów z Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta Częstochowy, Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń:

11.09.2017 (poniedziałek) – ABC przedsiębiorcy

12.09.2017 (wtorek) – E-składka – nowy wymiar rozliczeń

13.09.2017 (środa) – Pakiet nowego przedsiębiorcy

14.09.2017 (czwartek) – Zwolnienia lekarskie od 1 lipca 2018 r. (e – ZLA)

15.09.2017 (piątek) – Świadczenia krótkoterminowe z systemu ubezpieczenia społecznego, wyplata i rozliczenia w ciężar
składek na ubezpieczenia społeczne

Szkolenia odbywają się w Oddziale ZUS w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45, sala A 312 w godz. 11.00 – 13.00.