Wzrost dochodów z VAT w I poł. 2017r.

Ministerstwo Finansów na swoim portalu poinformowało o dobrych wynikach budżetu w pierwszej połowie 2017 roku. Zdaniem resortu jest to zasługa skutecznego uszczelnienia systemu podatkowego. W pierwszej  połowie 2017r. spadła o 1,8 mld zł wartość postanowień dotyczących wstrzymania zwrotów VAT w porównaniu do tego samego okresu 2016 r. Średni czas realizacji zwrotu zmniejszył się w tym okresie o 4 dni. Dane te wskazują, że dochody budżetowe nie są sztucznie zawyżane „zatrzymanymi zwrotami”. Wyjątkowo dobra sytuacja budżetowa, co podkreśla ministerstwo, nie jest realizowana kosztem pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorców. Obserwowane uszczelnienie VAT jest także miarą nieszczelności VAT w poprzednich kadencjach.