Zaproszenie do badań edukacyjno- szkoleniowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach rozpoczął realizację badania pt. „Potrzeby edukacyjno/szkoleniowe przedsiębiorców z Subregionu Północnego województwa śląskiego. Badanie pilotażowe”. Badanie jest jednym  z działań podjętych w ramach Partnerstwa lokalnego na rzecz zatrudnienia i rozwoju rynku pracy subregionu częstochowskiego.  Do udziału w badaniach zostaną wylosowani przedsiębiorcy.
Zachęcamy przedsiębiorców do udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez ankieterów. Wykonawcą badań jest firma MRW Sp. z o.o., Gliwice, ul. Mastalerza 26, tel.: 32/ 420-27-08, e-mail: info@mrw-poland.pl.
Firma udziela dodatkowych informacji związanych z prowadzonymi badaniami.