Rusza cykl audycji telewizyjnych o szkolnictwie branżowym

Z inicjatywy Związku Rzemiosła Polskiego rusza cykl audycji telewizyjnych o szkolnictwie branżowym.  W dniach
5-14 czerwca i 16-21 czerwca br. zapraszamy do obejrzenia kilkunastominutowych reportaży przedstawiających wybrane zawody. Na tych kierunkach będą mogli uczyć się uczniowie m.in. w nowych szkołach branżowych. To doskonała podpowiedź dla tych, którzy jeszcze nie podjęli ostatecznej decyzji o wyborze swojej ścieżki edukacyjnej. Reportaż jest adresowany do obecnych uczniów klas III gimnazjum, którzy stoją przed trudnym wyborem przyszłej ścieżki edukacyjnej.

Kilkunastominutowe filmiki prezentują szkoły, będące liderami edukacji zawodowej w regionie i kształcące w profesjach szczególnie poszukiwanych na lokalnym rynku pracy. Bardzo ważnym elementem wszystkich reportaży są wypowiedzi młodych ludzi uczących się we wspomnianych szkołach zawodowych, przede wszystkim o perspektywach zawodowych związanych z daną profesją.

Harmonogram emisji cyklu reportaży został zaplanowany tak, aby w kolejnych odcinkach prezentować wybrane województwo i popularne w tym regionie zawody:

  • 14 czerwca br. – województwo śląskie

    1 września 2017 r. uczniowie rozpoczną naukę w szkole branżowej I stopnia i po jej ukończeniu otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dyplom może stać się przepustką do wykonywania zawodu lub kontynuowania edukacji w szkole branżowej II stopnia. Po jej ukończeniu uczeń otrzyma takie samo świadectwo dojrzałości jak uczeń liceum ogólnokształcącego i będzie mógł się ubiegać o przyjęcie na dowolny kierunek studiów.

    Koncepcja dwustopniowej szkoły zawodowej zakłada, że wiedza i umiejętności zawodowe w równym stopniu, jak kształcenie ogólne, powinny dać możliwość uzyskania wykształcenia na poziomie średnim, a w dalszej kolejności również wyższym.

    Powstanie szkół branżowych jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez pracodawców, którzy kładą większy nacisk na konieczność dostosowania kształcenia zawodowego do realnych potrzeb gospodarki.