Konkurs BHP uczniów rzemiosła

W bieżącym roku po raz siedemnasty organizowany jest Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych Impreza przynosząca wymierne korzyści jej uczestnikom odbywa się w dwóch etapach. Na szczeblu regionalnym organizuje ją Izba Rzemieślnicza współpracując z Oddziałami: Państwowej Inspekcji Pracy oraz Kuratorium Oświaty.
Na etapie ogólnokrajowym uczestników Konkursu oceniają przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego, Głównego Inspektoratu Pracy oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych prezentują w czasie Konkursu znajomość problematyki prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianej w programach nauki. Należy zaznaczyć, że wiedza z tych zagadnień jest niezbędna przy zdawaniu egzaminu czeladniczego.

Zgłoszenia:

  • imię i nazwisko uczestnika Konkursu
  • zawód, w którym się On uczy, oraz rok nauki
  • imię i nazwisko mistrza, oraz nazwa firmy,tel., e-mail w której uczestnik Konkursu uczy się zawodu
  • nazwa szkoły, do której chodzi uczestnik Konkursu
    przesłane pocztą lub e-mail: cirzem@cirzem.pl przyjmuje Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
    w terminie do 7.04.2017 r.

Bliższych informacji udziela biuro Izby, Częstochowa, al. Kościuszki 6, pok. 10, tel: 34/324-33-48, k. 601/965-710