Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rada Ministrów, 31 stycznia, przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. W myśl projektu urząd skarbowy będzie mógł sporządzić zeznanie podatkowe za podatnika PIT wraz z odliczeniami.

Emeryci i renciści, którzy nie korzystają z żadnych odliczeń, będą mogli złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1 proc. podatku. W jednym i drugim przypadku rozliczeń dokona urząd skarbowy, co w praktyce oznacza ułatwienia dla pracowników, emerytów i rencistów. To znaczące ułatwienie dla podatników zostanie wprowadzone już do rozliczeń PIT za 2016 r.