Życzenia świąteczne

” A stało się to wszystko, aby się wypełniło
Słowo Pańskie powiedziane przez Proroka:
Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadzą imię Emmanuel,
to znaczy Bóg z nami.”
Mt. 1,22-23

choineczka

Radosnych Świąt
Bożego Narodzenia i Nowego 2017 Roku
opromienionego w niezliczone łaski
Bożej Dzieciny pod nieustanną opieką
Niepokalanej Matki

życzą
Kierownictwo i pracownicy Częstochowskiej Izby
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie

Boże Narodzenie, grudzień 2016 r.