Ułatwienia dla firm

Uprzejmie informujemy, że Rada Ministrów przyjęła pierwsze 33 ułatwienia z pakietu 100 zmian Dla Firm. Rządowe propozycje zakładają m. in. ochronę podatników przed zmianami interpretacji prawa, mniejszą uciążliwość kontroli w firmach i łagodniejsze przepisy prawa pracy. Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. To pierwszy z ośmiu projektów, który 8 września b. r. przyjął rząd w ramach prac nad pakietem 100 zmian Dla Firm.

Najważniejsze zmiany:

  • podatnicy nie będą musieli występować o indywidualną interpretację podatkową, ponieważ działanie zgodne z „utrwaloną praktyką interpretacyjną” będzie podlegało ochronie;
  • przy ustalaniu „utrwalonej praktyki interpretacyjnej” podatnicy będą mogli korzystać z interpretacji prawa przygotowanych dla innych przedsiębiorców;
  • Ministerstwo Finansów przygotuje i zamieści na stronie internetowej objaśnienia najbardziej skomplikowanych przepisów podatkowych. Zastosowanie się do nich da ochronę w razie kontroli organów podatkowych;
  • jeżeli kontrola skarbowa w trakcie wykaże, że firma prawidłowo stosowała stawkę VAT,  późniejsza kontrola, do czasu zmiany interpretacji prawa, nie będzie mogła podważyć wcześniejszych ustaleń;
  • kontrole będą przeprowadzane na podstawie analizy ryzyka, tzn. tam, gdzie ryzyko naruszenia prawa jest największe. Uczciwi przedsiębiorcy będą mieli mniej kontroli;
  • urząd nie będzie mógł ponownie kontrolować spraw, które już wcześniej kontrolował. Tylko jedna kontrola w jednej sprawie;
  • firmy będą zobowiązane prowadzić pełną księgowość dopiero po osiągnięciu przychodów netto w wysokości 2 milionów euro rocznie. Wcześniej było to 1,2 mln euro, a próg nie był zmieniany od 2008 r. Uproszczona księgowość jest nawet 5 – krotnie tańsza;
  • firmy będą musiały utworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydać regulaminy pracy i wynagradzania dopiero po zatrudnieniu 50 pracowników, a nie 20 – jak to jest obecnie. Dotyczy to nie tylko blisko 50 tys.firm, które mają od 20 do 49 pracowników ale też 650 tys. przedsiębiorców zatrudniających od 1 do 19 pracowników. Będzie im łatwiej rozwijać firmę;
  • drobne odstępstwa od projektu budowlanego (do 2 %) będą akceptowane bez żadnych formalności;
  • szereg robót budowlanych nie będzie już wymagał zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (np. parterowe budynki gospodarcze i wiaty do 35 m kw.)

Większość zmian wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r. Kolejne uproszczenia są już na ścieżce legislacyjnej. W najbliższym okresie Rząd przedstawi  pakiet ustaw pod wspólną nazwą ”Konstytucja Biznesu”, którego rdzeniem będzie nowa, pro wolnościowa ustawa określająca zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce .